Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky


1. Základné pojmy

1a Prevádzkovateľ:
            Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gravity-shop.sk je:
                        GRAVITY Trade s.r.o.
                        Kolačno 195
                        958 41

                        IČO: 50308106
                        DIČ: 2120270394
                        IČ DPH: SK2120270394

                        Okr. súd TN, oddiel Sro, Vložka č. 33044/R
      
                        kontaktná osoba: Richard Gendiar
                        e-mail: info@gravity-shop.sk
                        mobil: +421 907 628 789

            (ďalej iba prevádzkovateľ)

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín tel.: 032/ 6400 109 e-mail: tn@soi.sk

1b Sme platci DPH. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvedené s DPH.

1c Objednávateľ:
            Objednávateľ je osoba (prípadne spoločnosť), ktorá si objednala a zaplatila za tovar alebo služby, ktoré si vybrala na stránkach www.gravity-shop.sk. Objednávateľ je povinný v objednávke alebo pri registrácii uviesť presnú a pravdivú adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Všetky objednávky zrealizované cez e-shop www.gravity-shop.sk sú zmluvne záväzné rovnako pre objednávateľa ako aj pre prevádzkovateľa.

1d Podmienkou realizácie objednávky nie je objednávateľova registrácia do systému. Objednávka sa dá vykonať aj bez registrácie, ale zákazník je povinný v objednávke uviesť pravdivú adresu doručenia, prípadne aj ďalšie kontaktné údaje.

1e Objednávku urobíte tak, že si z ponuky v e-shope vyberiete tovar, vložíte do košíka požadovaný počet kusov a prejdete k pokladni. Tam si vyberiete spôsob doručenia, spôsob platby a záväzne potvrdíte objednávku. Následne dostanete kópiu objednávky na Váš e-mail.
V prípade, že Vami vybraný tovar momentálne nie je na sklade ani u dodávateľa, budete o tom čo najskôr informovaný e-mailom alebo telefonicky.1f Objednávku je možné stornovať do 12 hodín od jej potvrdenia a to e-mailom na info@gravity-shop.sk alebo telefonicky na +421 907 628 789. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail, popis objednaného tovaru. V prípade storno objednávky neúčtujeme žiadne poplatky. Ak už objednávateľ zaplatil za tovar, bude mu táto suma vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet, ak sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 

2. Doručenie tovaru

2a Prevádzkovateľ sa zaväzuje doručiť správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra, prípadne záručný list. Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a jednotlivé produkty majú odlišnú dodaciu lehotu, všetok tovar mu bude doručený jednorázovo, pričom doba doručenia bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

2b Ak je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše s prepravcom pri preberaní tovaru reklamačný protokol a hneď o tom informuje prevádzkovateľa. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný maximálne spolupracovať.

2c Objednávateľ sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2d Informácie o dostupnosti tovaru prevádzkovateľ uvádza nasledovne:
     -Skladom - tovar je v sklade prevádzkovateľa, alebo u jeho dodávateľa a prevádzkovateľ je schopný odoslať tento tovar hneď nasledujúci pracovný deň od objednania, ak je objednávka prijatá do 12:00 hod.
     -2-3dni alebo 3-5dní - tovar je podľa informácie dodávateľa v jeho sklade a v sklade prevádzkovateľa môže byť do uvedeného počtu dní od objednania objednávateľom.
     -na dotaz - tovar momentálne nie je v sklade dodávateľa, alebo mu dorazí v priebehu niekoľko dní. Pre presnejšiu dostupnosť tovaru treba kontaktovať prevádzkovateľa
mailom na info@gravity-shop.sk.

Upozornenie:
-Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú dlhšiu dobu dodania tovaru spôsobenú nesprávnou informáciou od dodávateľa o jeho skladových zásobách.
-Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú dlhšiu dobu dodania tovaru spôsobenú komlikáciami, ktoré môžu nastať prepravcovi pri doručení tovaru, či už na trase
Dodávateľ - Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľ - Objednávateľ.
-Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na omyl pri uvedení dostupnosti ponúkaného tovaru. Tento omyl však musí oznámiť objednávateľovi mailom počas pracovných dní do 24 hodín od objednania tovaru objednávateľom.

 

3. Poplatky za poštovné a balné

3a Objednaný tovar bude objednávateľovi doručený prostredníctvom GLS General Logistics Systems Slovakia (ďalej iba GLS) do 24 hodín (počas pracovných dní) od potvrdenia odoslania zásielky. Objednaný tovar do Českej republiky posielame Slovenskou poštou

3b Cenník poštovného a balného:
            -Zásielky v rámci SR:
3,60 € kuriér GLS (platba prevodom) – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 200,- € vrátane
4,00 € kuriér GLS (dobierka) – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 200,- € vrátane
0,- € kuriér GLS – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote od 200,01 €

            -Zásielky v rámci ČR:
10,- € Slovenská pošta (dobierka) – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 300,- € vrátane
0,- € Slovenská pošta – pri objednávke tovaru v celkovej hodnote od 300,01 €

 

 

4. Osobný odber

4a Osobný odber objednaného tovaru je možný po dohode s prevádzkovateľom v dohodnutom čase na adrese prevádzky: GRAVITY Trade s.r.o., Kolačno 195, 958 41

4b Pri osobnom odbere objednaného tovaru, objednávateľ nemá právo na servisné práce spojené s objednaným tovarom. Pri záujme o kúpu ďalšieho tovaru (ktorý je na sklade) mimo objednávky mu bude tovar predaný za maloobchodné ceny uvedené na e-shope www.gravity-shop.sk. V prípade záujmu o servisné práce súvisiace s objednaným tovarom, nás prosím vopred informujte e-mailom.
Neohlásené servisné práce má prevádzkovateľ právo odmietnuť kvôli pracovnej vyťaženosti. Pri osobnom odbere neúčtujeme žiadny poplatok.

 

5. Výmena tovaru

5a Ak objednávateľ nie je so zakúpeným tovarom spokojný, môže ho do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky poslať späť na našu adresu. Tovar bude po vzájomnej dohode vymenený. Tovar musí byť doručený nepoškodený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a musí byť schopný ďalšieho predaja a spolu so všetkými dokumentmi (faktúra, záručný list, doklad o prevzatí atď.) Výmena sa vzťahuje na veľkosť, farbu a typ výrobku. Každý prípad sa snažíme vybaviť k spokojnosti zákazníka. Náklady na výmenu tovaru hradí objednávateľ.

 

6. Platobné podmienky

6a Za objednaný tovar cez e-shop www.gravity-shop.sk môže objednávateľ zaplatiť nasledovne:

1. Zálohová faktúra – na Váš e-mail, ktorý ste uviedli pri objednávke Vám príde zálohová faktúra, na ktorej nájdete všetky údaje potrebné na uhradenie objednávky (sumu, číslo účtu, variabilný symbol arď.) Platbu vykonáte až po našom potvrdení, že tovar objednaný tovar u nás pripravený k odberu alebo na odoslanie.

2. Dobierka – tovar zaplatíte v hotovosti pri prevzatí.

6b Platby za objednaný tovar sa prijímajú na účet prevádzkovateľa vedený v ČSOB a.s.,
č.ú.: IBAN SK4075000000004017958061   SWIFT: CEKOSKBX

6c Údaje a informácie poskytnuté objednávateľom v objednávke slúžia výhradne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú poskytované ďalej tretím osobám ani inak komerčne využité.

 

 

7. Záručné podmienky a reklamečný poriadok

7a Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť čo najskôr u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 

7b Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok , ktorý je súčasťou týchto obchodnýh podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj Reklamačný poriadok riadne prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 

7c Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.
 

7d Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.
 

7e Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 

7f Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky zo závad zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 

7g Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 

7h Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Ak takýto formulár na stránke nie je, kupujúci je povinný zaslať spolu s reklamovaným tovarom sprievodný list kde uvedie : meno kupujúceho, číslo faktúry/objednávky, názov reklamovaného tovaru, dátum nákupu a stručný popis reklamovaného tovaru. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, prípadne doručenie listu s údajmi ktoré vypíše sám kupujúci a to meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, dátum nákupu reklamovaného tovaru spolu s číslom faktúry, prípadne spolu s číslom objednávky a popis závady reklamovaného tovaru.
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. 


Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho a to na adresu :

GRAVITY Trade s.r.o.

Kolačno 195

958 41 Kolačno

 

Tovar neposielajte na dobierku! Takto doručené zásielky nepreberieme!   
 

7i Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 

7j V mieste určenom podľa bodu 7j týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
 

7k Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 

7l Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 

7m Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 

7n Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 

7o Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar, ktorý nie je možné opraviť, za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnej dohode s kupujúcim.
 

7p Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7q Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru po vzájomnej dohode s kupujúcim,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7r Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 

7s Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 

7t Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 

7u V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 

7v Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7o týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
 

7w Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7m týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení.

7x Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7m týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za nový, alebo
 2. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 3. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

7y Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 

7z Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 

7aa Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 

7ab Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.
 

7ac Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7g týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 

7ad V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

8a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 

8b Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci nemá právo vrátiť tovar predávajucemu pokiaľ javí akékoľvek čo i len najmenšie známky používania.
 

8c Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 

8d Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, alebo elektronickou písomnou formou vo forme vyplneného kontaktného formulára.
 

8e Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
 

8f V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 8b. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 

8g V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8b týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 

8h Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 8b týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 

8i Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 

8j V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8d a 8e týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 

8k Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

9. Ochrana osobných údajov

9a Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9b Prevádzkovateľ ( Ricbard Gendiar - GRAVITY shop ) internetového obchodu www.gravity-shop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, prípadne odoslaním objednávky nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Medzi spracúvané osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri registrácií, prípadne pri odoslaní objednávky, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo. Zákazník registráciou alebo objednávkou bez predošlej registrácie súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze internetového obchodu. Internetový obchod zhromažďuje údaje za účelom evidencie zákazníkov, odoslania objednaných zásielok, fakturácie a prípadnej reklamácie tovaru.

Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnym tretím stranám ani iným osobám s výnimkou prepravcu zabezpečujúceho doručenie zásielok, ktorým je Slovenská pošta a.s., prípadne iný externý prepravca poverený objednávateľom k preprave objednaného tovaru.

Zákazník môže svoje osobné údaje zmeniť a aktualizovať v sekcii „Môj zákaznícky účet" po prihlásení sa do internetového obchodu. Zákazník má možnosť zrušiť registráciu na základe písomnej ( odoslať na adresu : Richard Gendiar - GRAVITY shop, Kolačno 326, 958 41 ) alebo emailovej ( odoslať na adresu : info@gravity-shop.sk ) žiadosti, čím budú odstránené všetky jeho osobné, ako aj kontaktné údaje z databázy internetového obchodu.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa internetového obchodu, prípadne využiť niektorú z možností uvedených v zákone.

9c Objednávateľ musí pri registrácii alebo pri objednávke vyplniť fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky. Jedná sa o nasledovné údaje:
            -Meno
            -Priezvisko
            -Ulica a číslo domu
            -Mesto a PSČ
            -Štát
            -E-mail
            -Telefón

Ak je objednávateľ právnická osoba, mal by ešte uviesť:
            -Názov organizácie
            -IČO
            -DIČ / IČ DPH (uviezť do poznámky objednávky)

9d Všetky údaje sú uschované v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a po prihlásení objednávateľa sú poskytnuté aj  jeho ďalšom nákupe. Objednávateľ môže údaje zmeniť podľa aktuálnych údajov.

9e Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky objednávateľa, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné na identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte objednávateľa.

9f Ak bude objednávateľ chcieť zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa a registrácia bude zrušená.

9g Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií s ktorými je nutná spolupráca pre správne vybavenie objednávky. Sú to hlavne banky a doručovateľské služby. Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej objednávky.

9h Odoslaním údajov objednávateľ dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v informačných systémoch.
9iTento súhlas dáva objednávateľ na dobu neurčitú a môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne do 30 dní od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

 

10. Záverečné ustanovenia

10a Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi objednávateľom a prevádzkovateľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

10b Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmenené obchodné podmienky však musia byť zverejnené na stránke prevádzkovateľa.


10c Tieto obchodné podmienky www.gravity-shop.sk boli aktualizované 01. 09. 2016

Powered By OpenCart
GRAVITY-shop.sk © 2017

CR2