Obchodné podmienky

1. Základné pojmy:

1.1Prevádzkovateľ internetového obchodu je:
GRAVITY Trade s.r.o.
Kolačno 195
958 41 Kolačno 

IČO: 50308106
DIČ: 2120270394
IČ DPH: SK2120270394 

Okr. súd TN, oddiel Sro, Vložka č. 33044/R 

Kontaktná osoba: Richard Gendiar
e-mail: info@gravity-shop.sk
mobil: +421 907 628 789 

(ďalej iba prevádzkovateľ) 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín tel.: 032/ 6400 109 e-mail: tn@soi.sk

 1.2 Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky v platnom znení v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci a predávajúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi – skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej lehoty a podobne.

 1.3 Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok a reklamačných podmienok rozumie zmluva, základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo mu je poskytnutá sklužba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak tovar dodávaný alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

 1.4 Sme platcovia DPH. Uvedená kúpna cena za tovar na stránkach internetového obchodu www.gravity-shop.sk zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi SR. Uvedená kúpna cena za tovar nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. V prípade elektrospotrebičov a pneumatík, uvedená cena zahŕňa aj recyklačný poplatok. Na našom výdajnom mieste môžete bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory a tiež opotrebované pneumatiky.

 1.5 Objednávateľ je osoba alebo spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za tovar alebo služby ponúkané na stránkach www.gravity-shop.sk. Objednávateľa je povinný v objednávke, alebo pri registrácii, pravdivo a správne uviezť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje ako mobil a e-mail. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednané, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.gravity-shop.sk sú záväzné.

 1.6 Pre zrealizovanie objednávky nie je povinná Vaša registrácia do systému. Objednávku môžete urobiť aj bez registrácie do systému, ale zákazník je povinný pri realizácii objednávky uviezť pravdivo a správne adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje ako mobil a e-mail.

 1.7 Objednávku uskutočníte nasledovne. Na stránkach internetového obchodu www.gravity-shop.sk si z ponuky vyberiete tovar, požadovaný počet kusov vložíte do košíka a následne prejdete k pokladni, kde si vyberiete spôsob doručenia, spôsob platby a potvrdíte objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky na Váš e-mail. Následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný tovar je dostupný a to vždy e-mailom. V prípade, že tovar nie je aktuálne na sklade ani u dodávateľa, budete o tom informovaný bezodkladne e-mailom, prípadne telefonicky.

 1.8 Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od objednania a to prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri storno objednávke je nutné uviezť Vaše meno, číslo objednávky, prípadne popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky. V prípade, že objednávateľ už zaplatil za časť alebo celú objednávku, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia objednávky vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 1.9 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný e-mailom, prípadne telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu bude táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia objednávky vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 2. Dodanie tovaru

 2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke za dohodnutú cenu. Daňový doklad / faktúra v elektronickej forme je kupujúcemu doručená na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, po odoslaní objednávky. Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru, objednávka bude doručená jednorázovo, pričom dodacia doba bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou. (Príklad: ak si objednáte 3 produkty, pričom ich dodacia lehota bude 5 a 10 dní, automaticky platí pre celú objednávku dodacia lehota 10dní). Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu e-mailom najneskôr do 24 hodín (počas pracovných dní) od prijatia objednávky či sa jeho objednávka vybavuje, alebo sa čaká na objednaný tovar od dodávateľa.

 2.2 Informácie o dostupnosti ponúkaných produktov na internetovom obchode sú uvádzané nasledovne:
-Na sklade – tovar je na sklade u prevádzkovateľa, alebo u jedného z dodávateľov a prevádzkovateľ je schopný tento tovar odoslať nasledujúci pracovný deň od objednania, ak objednávka od objednávateľa bola zaevidovaná do 12:00 hod. Väčšina objednávok prijatých po 12:00 hod bude vybavená nasledujúci pracovný deň a odoslaná deň po tom.
-Na sklade za 2-5 dní – tovar je podľa informácií dodávateľov dostupný na ich skladoch a na sklade u prevádzkovateľa by bol za 2-5 pracovných dní od objednania objednávateľom.
-Na sklade za 6-10 dní – tovar je podľa informácií dodávateľov dostupný na ich skladoch, prípadne im tovar dorazí v najbližších dňoch a na sklade u prevádzkovateľa by bol za 6-10 pracovných dní
-Na dotaz – tovar nie je podľa informácií dodávateľov momentálne dostupný na ich skladoch, prípadne bude na skladoch v priebehu niekoľko dní. Pre presnejšiu informáciu o termíne dodania treba kontaktovať prevádzkovateľa najlepšie e-mailom, prípadne cez kontaktný formulár.

UPOZORNENIA:
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru, ktoré môže nastať nesprávnou informáciou od jeho dodávateľa o jeho aktuálnych skladových zásobách
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru, ktoré môže nastať komplikáciami prepravcov tovaru (prepravné a kuriérske spoločnosti, alebo Slovenská pošta) a to či už na trase Dodávateľ prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľ – Objednávateľ.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na omyl pri uvedení dostupnosti ponúkaného tovaru, ktorý musí oznámiť objednávateľovi e-mailom počas pracovných dní do 24 hodín od objednania tovaru objednávateľom.
Poznámka: Všetky objednávky sa napriek upozorneniam snaží prevádzkovateľ vybavovať v čo najkratšom čase ako je to len možné.

 2.3 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

 2.5 Upozorňujeme objednávateľov, že všetky nadrozmerné zásielky, alebo zásielky s celkovou hmotnosťou nad 10kg zasielame výhradne kuriérom GLS.

 3. Poplatky za poštovné a balné

3.1 Tovar je objednávateľovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS na území SR, kde tovar bude doručený do 24-48 hodín (cez pracovné dni) od potvrdenia, že zásielka bola odoslaná objednávateľovi, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (ďalej len SP) kde tovar bude doručený do 72 hodín (cez pracovné dni) od potvrdenia, že zásielka bola odoslaná objednávateľovi.

 3.2 Cenník poštovného a balného:

Pre zásielky v rámci SR:

3,40 € - Kuriér GLS (platba prevodom / dobierka) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote 100,- € vrátane

1,70 € - Kuriér GLS (platba prevodom / dobierka) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote od 100,01 € do 200,- € vrátane

0,00 € - Kuriér GLS (platba prevodom / dobierka) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 200,01 €

3,60 € - Slovenká pošta (platba prevodom / dobierka) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote 200,- € vrátane

2,40 € - Slovenká pošta (platba prevodom / dobierka) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote od 200,01 € do 300,- € vrátane

0,00 € - Slovenká pošta (platba prevodom / dobierka) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 300,01 €

2,40 € - Slovenská pošta (platba prevodom) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 100,- € vrátane, platí len pre malé zásielky do 500g ! (reťaze, oleje, okuliare a podobne).

1,20 € - Dobierka (kuriérovi GLS možné platiť kartou)

0,00 € - Bankový prevod

0,00 € - Hotovosť (možné iba pri osobnom odbere)Pre zásielky v rámci ČR:

10,00 € - GLS CZ (doručuje kuriér GLS / platba prevodom) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote 400,- € vrátane

0,00 € - GLS CZ (doručuje kuriér GLS/ platba prevodom) pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 400,01 €

 3.3 Tovar bude naskladnený, odoslaný  a dodaný v závislosti od kombinácie dostupnosti tovaru uvedenom pri každom výrobku a zvoleného typu dopravy. (Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania. Až nasledujúci deň a pri objednávke zaevidovanej cez víkend / sviatok sa počíta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 4. Osobný odber tovaru

4.1 Keďže neprevádzkujeme klasickú kamennú maloobchodnú predajňu, osobný odber je možný iba po vzájomnej dohode medzi prevádzkovateľom a objednávateľom tovaru v presne dohodnutom termíne na adrese sídla spoločnosti:
GRAVITY Trade s.r.o., Kolačno 195, 958 41 Kolačno

Osobný odber je možný len počas pracovných dní od 9:30 do 13:00, prípadne v inom termíne len po dohode mailom alebo telefonicky. Osobne je možné prevziať iba ten tovar, ktorý bol vopred objednaný cez internetový obchod www.gravity-shop.sk.

Upozornenie: pri osobnom odbere tovaru nemá objednávateľ právo na servisné úkony spojené s objednaným tovarom! Pokiaľ máte záujem o servisné úkony spojené s objednaným tovarom, informujte sa o tom vopred e-mailom, prípadne telefonicky pred vyzdvihnutím tovaru. Vopred nedohodnuté servisné práce máme právo odmietnuť z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Pri osobnom odbere nie sú účtované žiadne poplatky.

 5. Vrátenie / výmena tovaru

 5.1 Vrátenie, alebo výmena tovaru kúpeného cez internetový obchod www.gravity-shop.sk je možné bez uvedenia dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. Toto ustanovenie platí pre tovar doručený kuriérom GLS alebo Slovenskou poštou. Neplatí pre tovar zakúpený osobným odberom. Oznámenie objednávateľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie od zmluvy a dodávateľovi musí riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli odberateľovi dodané. Vrátený tovar musí byť bez známok poškodenia, alebo používania. Odberateľ vždy vracia tovar na adresu dodávateľa. Žiadame zákazníkov aby neposielali tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude z našej strany prevzatý. Odporúčame Vám tovar, ktorý nám posielate, poistiť. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru odberateľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu, najskôr však do 14 dní, vrátiť odberateľovi zaplatenú čiastku za tovar vrátane nákladov, ktoré odberateľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovom obchode predávajúceho. Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného alebo upraveného podľa jeho osobitých požiadaviek. Zmluvu uzatvorenú na diaľku s odberateľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z.

 5.2 Tovar môže odberateľ poslať späť Slovenskou poštou alebo jemu zvolenou kuriérskou alebo inou prepravnou spoločnosťou na adresu prevádzkovateľa.

 5.3 K vrátenému / vymieňanému tovaru priložte príslušný formulár a kópiu faktúry. Formuláre nájdete tu.

 6. Platobné podmienky

 6.1 Za tovar objednaný cez internetový obchod www.gravity-shop.sk môže objednávateľ zaplatiť nasledovne:

- Bankovým prevodom – Pri platbe prevodom sa Vám po potvrdení objednávky zobrazí QR kód spoločne s údajmi pre platbu. Rovnaký QR kód a údaje pre platbu Vám prídu aj e-mailom.

- Dobierka – za tovar zaplatíte v hotovosti. V prípade doručenia kuriérom GLS je možné kuriérovi zaplatiť aj kartou

- Hotovosť – po dohode pri osobnom odbere

6.2 Pri objednávke nad 1500,- € požadujeme platbu bankovým prevodom na náš účet.

6.3 Platby za objednávky sa prijímajú na účet prevádzkovateľa, ktorý je vedený v ČSOB Slovensko a.s., č.ú. IBAN SK11 7500 0000 0040 2350 2909.

6.4 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formuláru slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 7.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 7.2 Na vybavenie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.gravity-shop.sk. Odberateľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj Reklamačný poriadok prečítal a v plnom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).

 7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na stránke internetového obchodu predávajúceho.

 7.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné podmienky.

 7.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 7.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 7.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, a návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

 7.8 Ak tvar vykazuje vady, zákazníka má právo uplatniť reklamáciu v prevádkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formuláru určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Ak takýto formulár na stránke nie je, kupujúci je povinný zaslať spolu s reklamovaným tovarom sprievodný list kde uvedie: meno kupujúceho, číslo faktúry/objednávky, názov reklamovaného tovaru, dátum nákupu, stručný popis závady. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a/ Doručenie vyplneného formulára a uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, prípadne doručenie listu s údajmi, ktoré vypíše sám kupujúci a to meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, dátum nákupu reklamovaného tovaru s číslom faktúry, prípadne spolu s číslom objednávky a popis závady reklamovaného tovaru.
b/ Doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Ak budete tovar posielať poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, odporúčame zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Tovar môže odberateľ poslať späť Slovenskou poštou alebo jemu zvolenou kuriérskou alebo inou prepravnou spoločnosťou na adresu prevádzkovateľa.

Začiatok reklamačného je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar nutné doručiť do sídla predávajúceho na adresu:

GRAVITY Trade s.r.o.
Kolačno 195
958 41 Kolačno

 7.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

 7.10 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 7.11 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 7.12 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písmeno m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno vybaviť reklamáciu aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 7.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 7.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar ktorý nie je možné opraviť za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnej dohode s kupujúcim.

 7.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

1. Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, alebo záručného listu, príslušenstva, alebo dokumentácie tovaru.
2. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
3. Uplynutím záručnej doby tovaru
4. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
5. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
6. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
7. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
8. Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
9. Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
10. Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
11. Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 7.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. Odovzdaním opraveného tovaru
2. Výmenou tovaru
3. Vrátením kúpnej ceny tovaru
4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru po vzájomnej dohode s kupujúcim
5. Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
6. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 7.17 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.

 7.18 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 7.19 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 7.20 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného listu a tohto reklamačné dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 7.21 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 7.15 týchto všeobecných podmienok, bezplatné.

 7.22 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.12 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
Predávajúci zabezpečí odstránenie vady
2. Predávajúci vadný tovar vymení

 7.23 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.12 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledovným spôsobom:
1. Výmenou tovaru za nový
2. Výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov
3. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 7.24 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom formulári

 7.25 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako 2-krát.

 7.26 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 7.27 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 7.28 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako vyzužil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7.7 týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 7.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 8. Riešenie sporov

 8.1 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@gravity-shop.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

 8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- € s DPH.

 9. Odstúpenie od zmluvy

 9.1 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodu vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci nemá právo vrátiť tovar predávajúcemu pokiaľ javí akékoľvek čo i len najmenšie známky požívania.

 9.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 9.4 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo elektronickou písomnou formou vo forme vyplneného kontaktného formulára.

 9.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

 9.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 9.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.2 týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 9.8 Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 8.2 týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátanie nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovom obchode predávajúceho.

 9.9 Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, cena za pripojenie na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

 9.10 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.4 a 8.5 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 9.11 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru učeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 10. Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

 11. Záverečné ustanovenia

 11.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

11.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky musia byť vždy zverejnené na stránke prevádzkovateľa v sekcii „Obchodné podmienky“.

Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné